Resolució del XII Congrés de l’STEI contra el bloqueig dels EUA a Cuba

0
Share

L’STEI Intersindical col·labora i participa en els moviments de solidaritat amb Cuba i també, des de fa anys, té relacions principalment amb el Sindicat Nacional de Treballadors de l’Educació, la Ciència i l’Esport (SNTECD).

Des de la Confederació Intersindical, des d’STES i des de l’STEI Intersindical, participam des dels anys 90 en diferents esdeveniments de Pedagogia i Universíada.

No podem oblidar els efectes negatius que el bloqueig té per al poble cubà.

Avui dia, en què el problema mundial és la lluita contra la Covid- 19 en tots els països, el bloqueig és totalment inhumà. De fet, és un gran impediment per a adquirir medicaments, equips i materials requerits per a fer front a la pandèmia; ja que dificulta les possibilitats de prestar i rebre ajuda internacional.

El bloqueig constitueix una violació massiva, flagrant i sistemàtica dels drets humans de totes les cubanes i cubans. A més, aquesta política criminal per part dels Estats Units cap al poble cubà, que s’aplica fa sis dècades, ha provocat múltiples danys i perjudicis.

DonaId Trump va activar el Títol III i IV de la Llei Helms- Burton, i va permetre que es puguin iniciar accions judicials en tribunals dels Estats Units davant demandes presentades per ciutadans, entitats estatunidenques, empreses o individus cubans o de tercers països que es relacionin comercialment amb empreses nacionalitzades a Cuba en la dècada de 1960.

Cuba sempre ha estat un país solidari, fins i tot ara en la pandèmia, i ha enviat brigades de treballadors i treballadores de la sanitat a diferents països, fins i tot a la “desenvolupada” Unió Europea.

Malgrat totes aquestes dificultats, està a punt de poder posar en pràctica la seva vacuna SOBERANA contra la pandèmia.

Així, doncs, des del XII Congrés de STEIINTERSINDICAL instam tots els països, governs i organitzacions perquè pressionin els Estats Units per tal que posin fi al bloqueig a Cuba.

Articles relacionats