Crònica del XII Congrés de l’STEI Intersindical

0
Share

A les 16:30 hores del divendres dia 23 d’abril, dia de Sant Jordi i també del Llibre, va tenir lloc l’inici del XII Congrés de l’STEI Intersindical amb l’accés de les persones congressistes a la plataforma virtual, amb el “centre d’operacions” a l’Escola de Formació en Mitjans Didàctics i sota la direcció tècnica d’en Luis Vicente, informàtic de la casa.  Tot un repte i una gran novetat fer un Congrés de manera virtual, a causa de la situació sanitària i de les restriccions establertes per les autoritats. No va quedar més remei.

El total de congressistes acreditats va ser de 80 persones, distribuïdes en funció dels criteris de percentatge d’afiliació, sector, territorialitat i paritat. Com a salutació a totes les persones assistents al XII Congrés, Maria Camps llegí un text que podreu llegir en aquesta mateixa publicació. 

Tal com marcava l’ordre del dia, Miquel Gelabert va ser l’encarregat de presentar als assistents l’Informe de gestió de la Comissió Executiva sortint; un document que incloïa la feina de cada una de les secretaries dels darrers cinc anys, per mor de l’ajornament del Congrés l’any passat com a conseqüència de l’estat d’alarma i el confinament.

El secretari general parlà de qüestions com les operacions de caire immobiliari que s’havien fet al llarg d’aquest temps, amb la compra de la seu d’Eivissa o les reformes a la seu de Palma i de Menorca. També incidí en l’evolució que havia experimentat l’afiliació del sindicat, amb l’actualització de dades de cada un dels sectors i territoris. Gelabert es referí al balanç de feina més destacat de les diferents secretaries sectorials, de les seus territorials de Pitiüses i de Menorca i de la tasca feta per les secretaries transversals.

L’Informe de gestió de la Comissió Executiva 2016-2021 va comptar amb el vot favorable de 72 persones, 3 vots en contra i altres 3 abstencions.

Gabriel Caldentey va agrair el reconeixement que s’havia fet a les persones jubilades i va plantejar algunes reflexions: la primera referida a la necessitat de reorganitzar l’acció sindical i de refer el contacte amb els centres de treball, un cop passada la pandèmia i l’inici de les mesures de desescalada. La segona referent al fet que no sempre l’increment de l’afiliació en un sector suposa una millora dels resultats electorals, ja que hi ha una part dels afiliats que no és militant sinó més aviat “tècnic”. Finalment va fer una crida per a la reactivació dels Consells Plenaris de sector que en altre temps s’havien constituït i havien funcionat prou bé.

El total de congressistes acreditats va ser de 80 persones, distribuïdes en funció dels criteris de percentatge d’afiliació, sector, territorialitat i paritat

El secretari d’organització, Francesc X. Alomar, explicà que la intenció era constituir una mesa del Congrés més extensa que la que es presentava finalment, amb una primera proposta amb representants de les quatre illes. Finalment, per mor de les restriccions sanitàries, es constituïa una mesa més petita, formada només per tres persones, que tendrien cura de l’organització del Congrés des de l’Escola de Formació i Mitjans Didàctics. La seva distribució va ser aquesta: en el càrrec de president Mateu Moià, del sector d’Administració Autonòmica; com a secretària Maria Antònia Perelló, permanent d’Ensenyament Públic; i com a vocal Jaume Pons, de la secretaria d’Administració Local.

Una vegada sotmesos a votació, la proposta de reglament del XII Congrés de l’STEI Intersindical  va comptar amb el suport del 97% dels congressistes. Per la seva banda, la proposta de constitució de la mesa obtingué el 94% dels volts favorables de les persones assistents.  

Tal com marcava l’ordre del dia del Congrés, a continuació va tenir lloc la presentació de la Ponència d’Organització i Estatuts, a càrrec del secretari d’organització Francesc X. Alomar. Aquest agraí la feina que en altres congressos havia compartit amb Tomàs Martínez a l’hora de preparar i redactar aquesta Ponència. Alomar esmentà la bona tasca realitzada per Biel Perelló, en tots aquelles qüestions “tècniques” relacionades amb la comptabilitat del sindicat. També es referí a la bona situació patrimonial de l’STEI Intersindical, sense hipoteques pendents de pagar, i al gruix important dins les despeses del sindicat dels serveis jurídics.

Posteriorment es va procedir al debat i a la votació del total de 14 esmenes que s’havien presentat a la Ponència d’Organització i Estatuts. La votació final d’aquesta primera ponència va ser la següent: 61 vots a favor, 1 en contra i 2 vots en blanc.

Amb aquest resultat es va donar per conclosa la primera sessió del Congrés, a les 20:30 hores del divendres, amb un acabament d’acord amb l’horari previst a l’ordre del dia. 

La sessió de dissabte matí va començar amb la presentació de la Ponència d’Acció Sindical a càrrec del secretari general de l’STEI Miquel Gelabert. Aquest es referí al marc general del text de la Ponència en un entorn de crisi a l’àmbit mundial per mor de la pandèmia, amb tots els canvis que aquesta ha suposat en l’acció sindical i la manera de fer feina del sindicat. Es referí també al retrocés dels valors democràtics a Espanya i a la necessitat de fer front a l’extrema dreta a moltes institucions de l’estat.

Gelabert insistí en la necessitat de fer feina en el rebuig a les mesures neoliberals, que estaven empobrint la majoria de la ciutadania i afeblint els serveis públics, i parlà de l’espai propi de l’STEI Intersindical, amb un discurs propi, amb un gran potencial de creixement, amb 40 anys d’experiències; amb una incidència especial en el camp de la cooperació internacional i la lluita contra el canvi climàtic.

Després d’una estona de debat, la Ponència d’Acció Sindical es va aprovar amb el suport de totes les persones congressistes, per unanimitat.

A continuació es varen presentar les propostes de Resolució, que varen ser un total de nou, a les quals dedicam un apartat específic en aquesta publicació. Allà les podreu llegir en la seva integritat, dedicades a qüestions ben diverses.          

Les persones que acompanyaran Gelabert a la nova Comissió Executiva són: Francesc X. Alomar, Maria Camps, Pere Lomas, Sandra Serra, Catalina Segura, Pere Bueno, Cosme Orell, Maria Antònia Noguera, Ramon Mondéjar, Francesc Garcías, Mateu Moyà, Maria A. Ramis, Lluís Segura, Marta Bonet, Catalina Salom, Sebastià Bonet i Francesc Ramis

Finalment, varen tenir lloc les votacions per a elegir els membres de la Comissió Executiva i del Consell Plenari Intersindical de l’STEI. En una primera sessió de l’Executiva triada, Miquel Gelabert va ser reelegit com a secretari general.

Les persones que acompanyaran Miquel Gelabert a la nova Comissió Executiva són: Francesc X. Alomar, Maria Camps, Pere Lomas, Sandra Serra, Catalina Segura, Pere Bueno, Cosme Orell, Maria Antònia Noguera, Ramon Mondéjar, Francesc Garcías, Mateu Moyà, Maria Antònia Ramis, Lluís Segura, Marta Bonet, Catalina Salom, Sebastià Bonet i Francesc Ramis.

Articles relacionats