L’STEI manté el compromís amb la cooperació internacional

0
Share

Joan Rodríguez Recio

Responsable de Cooperació Internacional STEI Intersindical

L’STEI Intersindical, tal com estableixen els seus Estatuts, té un compromís dins l’àmbit de la solidaritat internacional i, per aquest motiu, hem de fer feina i ser presents dins els espais que afecten la cooperació internacional de les Illes.

L’STEI Intersindical va començar amb la cooperació l’any 1994, centrat en un principi en projectes de formació i sensibilització per tal que, tant l’alumnat de les illes com el professorat, coneguessin la realitat a la qual s’enfrontaven els seus companys d’Amèrica Llatina, especialment de Centreamèrica.

Ja l’any 1996 es varen començar a fer viatges de docents de les Illes que anaven especialment a Guatemala per a compartir amb els companys d’allà metodologies i experiències mitjançant cursos per als mestres d’allà, que en aquell moment gairebé no tenien accés a la formació.

Paral·lelament, anàvem editant material i unitats didàctiques (a través de l’Escola de Formació i Mitjans Didàctics) per a donar a conèixer als estudiants de tots els nivells de les illes qüestions com el treball infantil, la fam, els nins de la guerra, els drets dels infants, etc.

Tampoc oblidarem el costat de la formació dels docents d’aquí, per això mitjançant l’Escola de Formació hem organitzat més de 30 cursos i seminaris de cooperació i solidaritat a totes les illes. Aquests cooperants, gairebé 450, han estat una eina clau per a la sensibilització, ja que una vegada han tornat fan d’altaveu de la problemàtica de les persones amb qui han compartit la seva estada, tant dins els centres educatius de les Balears com a la societat en general.

A final dels anys noranta, es va fundar Ensenyants Solidaris, ONGD íntimament lligada al sindicat. En un principi, tant la feina de cooperació del sindicat com la d’Ensenyants Solidaris es va centrar en l’educació, però a poc a poc s’ha anat convertint en una cooperació que acompanya processos de dignificació de la dona, de defensa de drets humans, de la terra que ocupen els pobles indígenes, etc. Els projectes que desenvolupam van tots en aquest sentit i, actualment, tenim incidència a Guatemala, al Perú i al Marroc.

El finançament de la nostra cooperació és, per una part, l’aportació directa del pressupost de l’STEI Intersindical (un 1% va a cooperació); i per l’altra, els projectes que presentam a entitats de les Illes, com el Govern de les Illes Balears, els Fons de Cooperació i alguns ajuntaments.

Mereixen una especial menció dos projectes: un és el projecte de berenars i horts escolars, que ja fa vint anys que és finança directament amb les activitats que realitzen els centres educatius de les illes que participen en el projecte, i que permet als escolars de Guatemala tenir una alimentació més equilibrada i un projecte de centre que inclou tota la comunitat. L’altre projecte és la donació de llibres que des de fa sis anys rebem de l’editorial Santillana a Guatemala i que després distribuïm a centres educatius de comunitats desarrelades. El valor d’aquest material és molt importat i permet disposar de llibres que no estan a l’abast de poblacions molt empobrides.

L’STEI Intersindical, juntament amb Ensenyants Solidaris, ha mantingut durant el període 2016-2021 un model de feina que va més enllà de la realització de projectes i que reivindica una solidaritat amb visió política de les accions que es realitzen.

La cooperació per al desenvolupament ha anat recuperant el desmantellament fet per les polítiques del Partit Popular durant la crisi econòmica; en el cas de les Illes Balears s’ha passat de 3 milions l’any 2015 a més de 7 milions l’any 2021, però molt lluny encara dels 19 milions de l’any 2008.

Un element important que afectarà durant la present legislatura la línia estratègica de cooperació de l’STEI Intersindical és que per part del Govern Balear, d’acord amb la legislació estatal, es va realitzar un decret per a rebre subvencions pel qual les entitats beneficiàries han d’estar registrades al Registre d’Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament de les Illes Balears; fet que impossibilita l’STEI Intersindical a accedir-hi, ja que com a sindicat estam al Registre del Ministeri de l’Interior. Durant la present legislatura està previst realitzar una nova llei de cooperació balear i lluitarem perquè l’STEI Intersindical pugui mantenir la seva participació dins l’àmbit de la cooperació internacional.

La complexitat dels processos de convocatòries i de les justificacions de les subvencions impossibiliten obrir més espais amb els recursos humans de què disposam. Cal destacar el compromís que es té des de les seus de Menorca i Eivissa per a participar i ser entitats de referència en els Fons insulars de cooperació d’aquestes illes.

També cal esmentar que, en aquest període, s’han treballat diversos projectes de cooperació internacional amb els STEs.

En aquest context, la feina s’ha mantingut en les tres àrees en què es basa el nostre model:

• Sensibilització i formació. A les Illes s’han desenvolupat campanyes de solidaritat, com poden ser els Horts escolars en què han participat 14 escoles. També s’han desenvolupat seminaris, conferències i hem pres part molt activa dins la Coordinadora d’ONGD de les Illes i el Consell de Cooperació de les Illes Balears.

• Cooperants. Entre els anys 2016 a 2019 han participat com a cooperants 26 voluntaris, que han impartit 82 tallers a més de 3.600 docents a Guatemala.

• Projectes de cooperació per al desenvolupament. S’han realitzat durant el període 2016-2021 66 projectes (41 a Guatemala, 15 al Perú i 10 al Marroc).

Una de les fites més importants durant aquest període és la consolidació de Plataforma Moodle Solidària de formació continuada de docents d’Americà Llatina en què els docents voluntaris de les Illes imparteixen cursos de manera solidària als docents de Guatemala, Hondures, El Salvador i el Perú. La incidència d’aquest projecte de cooperació per al desenvolupament s’ha consolidat de forma exitosa. De fet, la USAC (Universitat San Carlos de Guatemala) i la UNP (Universitat Nacional de Piura en el Perú) amb el Col·legi de professors de el Perú homologuen la nostra formació.

S’ha passat d’impartir 7 cursos amb 300 participants l’any 2000 a impartir 41 cursos amb 1.450 matriculats l’any 2021. El futur d’aquesta línia de cooperació rau a fer que els nostres socis locals assumeixin, com a poc a poc s’està fent, el compromís de que els tutors dels cursos siguin locals.

En aquests moments tots els docents dels cursos al Perú són tutors locals, i a Guatemala ja representen una quarta part.

Per altra banda volem destacar les campanyes fetes de solidaritat amb les defensores i defensors del territori a Guatemala, en concret la defensa legal i acompanyament a Bernardo Caal Xol, empresonat per les seves denúncies contra les empreses hidroelèctriques de Florentino Pérez.

No podem oblidar tampoc la greu situació derivada per la pandèmia de la COVID-19, que tot el planeta està vivint els seus efectes i, d’una manera especial els països empobrits, d’ençà que va esclatar. Aquesta situació ens va dur a fer canvis substancials en els nostres projectes per a acompanyar processos de donació de material sanitari i de sensibilització en les comunitats en les quals feim feina.

Dels últims treballs realitzats volem compartir-vos la campanya que hem iniciat aquest 2021 sobre els ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible), i posa l’èmfasi en l’objectiu de l’ODS 6: “Dret a l’aigua i al sanejament”. Hem realitzat materials de sensibilització tant per a Amèrica Llatina com per a les escoles de les Illes Balears.

Per acabar, volem posar de manifest l’estratègia de gènere que sustenta totes les nostres accions; entenem l’empobriment des d’una perspectiva feminista i acompanyam processos de transformació social i educativa per a combatre les desigualtats per motius de gènere. La gran majoria del nostre treball té com a població diana les dones i tot el personal que es contracta per a l’execució de projectes són dones.

Plataforma Solidaria Moodle

Articles relacionats