Categoria: Pissarra 158 – XIII Congrés

Salutació al XII Congrés de l’STEI Intersindical

0

Les circumstàncies ens han obligat a celebrar un Congrés des de la distància i la fredor d’una pantalla d’ordinador, amb menys protocols i sense persones i organitzacions convidades a compartir amb nosaltres una fita tan important per al nostre sindicat. Però no podem ni volem deixar de citar i reconèixer públicament i personal la tasca de totes aquelles persones, companyes nostres durant tants anys, que han deixat la seva petjada, el seu esforç i la seva estimació al llarg de tots els dies que hem compartit dins l’STEI:

Llegiu-ne més

Reptes de futur de les secretaries de la nova comissió executiva

0

Des de la Secretaria d’Organització i Finances de l’STEI Intersindical, la tasca anirà encaminada a la millora global del funcionament intern del sindicat.
L’objectiu és que l’estructuració del sindicat sigui la més òptima per a dur endavant la nostra tasca sindical, amb l’establiment d’una xarxa organitzativa entre les diferents secretaries, així com la relació d’aquestes amb els òrgans de govern de l’STEI Intersindical.

Llegiu-ne més

L’STEI manté el compromís amb la cooperació internacional

0

L’STEI Intersindical, tal com estableixen els seus Estatuts, té un compromís dins l’àmbit de la solidaritat internacional i, per aquest motiu, hem de fer feina i ser presents dins els espais que afecten la cooperació internacional de les Illes.
L’STEI Intersindical va començar amb la cooperació l’any 1994, centrat en un principi en projectes de formació i sensibilització per tal que, tant l’alumnat de les illes com el professorat, coneguessin la realitat a la qual s’enfrontaven els seus companys d’Amèrica Llatina, especialment de Centreamèrica.

Llegiu-ne més

Resolució del XII Congrés de l’STEI contra el bloqueig dels EUA a Cuba

0

’STEI Intersindical col·labora i participa en els moviments de solidaritat amb Cuba i també, des de fa anys, té relacions principalment amb el Sindicat Nacional de Treballadors de l’Educació, la Ciència i l’Esport (SNTECD).
Des de la Confederació Intersindical, des d’STES i des de l’STEI Intersindical, participam des dels anys 90 en diferents esdeveniments de Pedagogia i Universíada.

Llegiu-ne més

Síntesi de la Ponència d’Organització, Estatuts i Finançament aprovada al XII Congrés de l’STEI Intersindical

0

La Ponència d’Organització, Estatuts i Finançament fou elaborada per Francesc X. Alomar, secretari d’Organització i Finances.
La Ponència està formada per tres apartats:
– Una introducció sobre la història de l’STEI i els canvis estatutaris més significatius produïts des de l’aprovació dels Estatuts de l’entitat l’any 1977.
– Un apartat dedicat a l’administració i finançament del sindicat on es fa un recull del règim econòmic del sindicat.
– I el darrer apartat que seria el cos estatutari, pròpiament dit.

Llegiu-ne més

Síntesi de la Ponència Marc d’Acció Sindical

0

El responsable de la Ponència Marc d’Acció sindical, Miquel Gelabert, començà la seva intervenció amb una anàlisi social i política de la realitat que vivim, amb una descripció d’una situació crítica des de molts punts de vista: sanitari, mediambiental, econòmic, social i polític.
D’una manera especial hi ha una descripció molt acurada dels efectes que ha tengut l’esclat de la pandèmia de la Covid-19 d’ençà dels inicis de l’any 2020. Un virus que “ha sotragat la convivència humana planetària i que suposarà un abans i un després en les relacions humanes i ens tots els àmbits de la vida individual i social”.

Llegiu-ne més

Crònica del XII Congrés de l’STEI Intersindical

0

A les 16:30 hores del divendres dia 23 d’abril, dia de Sant Jordi i també del Llibre, va tenir lloc l’inici del XII Congrés de l’STEI Intersindical amb l’accés de les persones congressistes a la plataforma virtual, amb el “centre d’operacions” a l’Escola de Formació en Mitjans Didàctics i sota la direcció tècnica d’en Luis Vicente, informàtic de la casa. Tot un repte i una gran novetat fer un Congrés de manera virtual, a causa de la situació sanitària i de les restriccions establertes per les autoritats. No va quedar més remei.

Llegiu-ne més

End of content

No more pages to load